Velkommen til Olsen Consulting!
Konsulenter innen RPAS og digitale tjenester.
DRONETJENESTER

Leverandør av landsdekkende tjenester fra ubemannede luftfartøy knyttet til fotografering og dokumentasjon til privat- og offentlig sektor.

NETTSIDER

Vi utvikler fleksible nettsider som er tilpasset deres behov og ønsker, og som er enkle å vedlikeholde. Alle våre nettsider leveres med responsive design.

RPAS KURS
En drone er teknisk avansert, har utrolig mange funksjoner og prosedyrer som man må kjenne til. Olsen Consulting tilbyr opplæring på de fleste modeller.